RRC ID 64926
Author Aifang Xiao, Haixiang Yu, Yuqian Fan, Heng Kang, Yaping Ren, Xiaoqin Huang, Xiumei Gao, Chao Wang, Zhongming Zhang, Hui Zhu, Yangrong Cao
Title Transcriptional regulation of NIN expression by IPN2 is required for root nodule symbiosis in Lotus japonicus
Journal New Phytologist
Volume 227
Pages 513-528
Published 2020-7-1
DOI 10.1111/nph.16553
PMID 32187696
IF 8.512
Resource
Lotus / Glycine pUB-GFP